Kvalitet

”Vårt mål är att varje uppdrag utförs på ett sätt som skapar mervärden för våra kunder.”

Vår kvalitetspolicy

Norrlandsjord och Miljö ska alltid erbjuda och leverera varor och tjänster som håller en hög och jämn kvalitet. Vi ska genom att aktivt samarbeta med våra kunder och övriga samarbetspartners utveckla vårt kvalitetsarbete.

Vi ska ständigt arbeta för att förbättra vår verksamhet och ställda lagar och krav ska alltid ses som en miniminivå.

Vårt mål är att varje uppdrag utförs på ett sätt som skapar mervärden för våra kunder. Personalen ska ha rätt utbildning och kompetens. Utrustningen som vi använder ska vara modern och anpassad för uppdraget.  Efter utfört uppdrag utvärderas uppdrag gemensamt.

Pär Johansson, VD

Luleå 2016-02-10