Kompostering av avfall

Norrlandsjord tar emot och behandlar organiskt avfall i en anläggning i Sunderbyn. Sedan 2005 är det förbjudet att tippa organiskt avfall på deponi. I Sverige behandlas avfallet normalt genom kompostering för att ta tillvara den näringsrika mullen eller så rötas avfallet så att den gas som bildas blir till biogas och fordonsbränsle.

 

Matavfall

Det matavfall som du som bor i Luleå sorterar ut och lägger i bruna tunnan samlas in av Lumire och komposteras därefter i komposteringsanläggningen i Sunderbyn på uppdrag av Lumire. Kompostering är naturens egen metod att bryta ner det organiska avfallet med hjälp av syre och mikroorganismer. Slutprodukten blir en näringsrik kompostmull som används för tillverkning av olika slags växtjordar. Varje år ersätter kompostmullen stora mängder handelsgödsel och naturtorv som annars används vid jordtillverkning.

I samband med kompostering genereras viss lukt och särskilt vintertid vid ogynnsamma väderlekar kan lukt sprida sig till omgivningen. Orsaken till lukt beror främst på att avfallet som behandlas innehåller orenheter, ex plastpåsar mm. Plast i komposten förhindrar en tillräcklig syresättning av materialet och därmed uppstår lukt.

Du som sorterar ut matavfall kan hjälpa till genom att vara noggrann med din sortering. Sätt inga plastpåsar eller annat avfall än matavfall i bruna tunnan.