Jord i säck

I samarbete med Rölunda Produkter paketerar vi jord, gödsel och bark i säckar. Dessa jordprodukter finns i hela landet på olika handelsträdgårdar, stormarknader, livsmedelsbutiker och byggvaruhus.

Produktion och packning

Produktion och packning sker i vår jordfabrik under större delen av året och levereras sen under våren ut till kunderna. Rölunda Produkter har även produktion i Valbo, Vålberg samt i Skåne.

”Jorden ser vi som ett kapital som skall förvaltas och vårdas med omsorg och är övertygade om att ett ansvarsfullt jord-trädgårdsbruk är något som både miljön, växterna och människorna mår bra av.” Rölunda

Läs mer om Rölunda och deras produkter på www.rolunda.se