Förorenade jordar

Norrlandsjord har en godkänd anläggning för behandling av jord som blivit förorenad av olja. Anläggningen finns i Sunderbyn, Luleå. Mottagna massor behandlas genom biologisk nedbrytning. Efter behandling tas prover för kontroll av behandlingsresultat. När godkända resultat uppnåtts används massorna som fyllnads- och täckmassor.

Sanering av jord

Flygfoto över vår anläggning.

Vid akut eller planerad sanering av oljeförorenad jord kontakta oss på 0920-250 000 eller skicka ett meddelande via fotmuläret här nedanför.