Bygg- och rivningsavfall

På våra anläggningar tar vi emot betong, asfalt, avfallsträ och schaktmassor från bygg- och rivningsprojekt. Kontakta oss för mer information. Vi utför även krossning och sortering av avfall på våra kunders avfallsanläggningar. Se mer under fliken bränslekrossning.

Bilder från vår maskinpark