Gräsfrö, gödsel och grus

Vi tillhandahåller flertalet trädgårdstillbehör för att underlätta ditt odlande på bästa sätt. Sand- och grusprodukter ingår även i vårt sortiment. Kontakta oss så guidar vi dig till de rätta produkterna för dig.

Tillbehör

  • NPK–gödsel 25 kg
  • Gräsfrö 15 kg
  • Gräsfrö 3 kg
  • Gräsfrö 1 kg

Sand- och grusprodukter

  • Osorterad sand
  • Sorterad sand 0-8
  • Gårdsgrus, makadam 11–16
  • Bärlager 0–16
  • Stenmjöl 0–4

Mer information

Kontakta oss på telefon
0920-250 000 eller mejl skriv förnamn@norrlandsjord.se, du hittar oss även under fliken Om oss