Växtjord i lösvikt

När du kommer till oss med ditt personbilssläp kommer du först in på kontoret och betalar, vi tar både kontanter och betalkort. Vi ger dig även råd om vilken jord som är lämplig till just din plantering/odling. När du betalt åker du till anvisad plats för lastning. Vår traktor lastar ditt släp med den produkt du beställt. Vill du ha produkten hemkörd? Inga problem, kontakta oss berättar vi mer.

Gräsytor

Gräsmattejord
NPK-gödslad jord för nyanläggning och förbättring.

Grönytejord
Kompostbaserad jord för nyanläggning av större grönytor.

Dressjord
NPK-gödslad jord till dressning och förbättring.

Plantering och trädgård

Plantjord
NPK-gödslad jord för plantering i blombänkar och urnor.

Träd- och buskjord
NPK-gödslad jord för plantering av perenner, buskar och träd.

Plantjord Natur
Naturgödslad jord för trädgårdslandet och andra planteringar.

Potatisjord Natur
Naturgödslad jord anpassad för potatislandet. Potatisjord innehåller ingen tillsatt kalk.

Jordförbättring

Växttorv
NPK-gödslad och kalkad torvmull till jordförbättring.

Barkmull
Gödslad och finsorterad barkmull till jordförbättring.

Täckbark
Grovsorterad bark för täckning mot ogräs.

Dekorflis
Perfekt för dekoration i din trädgård, motionsspår eller som fallskydd på lekplatser. 

Biokol
Biokol för dina krävande projekt i trädgården, biokolskompost eller biokolmakadam. OBS Beställningsvara