Bränslekross

Norrlandsjord försäljer eget bränsle från egna terminaler och utför även omfattande krossning av trä och avfall på kundernas egna anläggningar. Vi utför uppdrag från Norrbotten ner till Stockholm.

Flisning, krossning och sortering

Vi har flera mobila maskiner för flisning, krossning och sortering av skogsråvara, returträ, biprodukter samt verksamhetsavfall. Beroende på uppdrag väljer vi tillsammans med kund lämplig maskinutrustning.

Vår maskinpark består av grovkrossar och höghastighetskrossar i olika storlekar samt flishugg. Vi har även olika typer av sorteringsverk för att kombinera med någon av krossarna eller för enbart sorteringsuppdrag.

Till uppdragen har vi separatlastare, grävmaskiner och hjullastare för inmatning och stackning av upparbetat material. Vi väljer lämpliga maskiner för respektive uppdrag för bästa resultat. Samtliga krossar, siktutrustningar samt gräv- och lastmaskiner är moderna och håller högsta miljöklass.

Med vår kompletta maskinpark kan vi bearbeta och förädla svårbehandlat avfall och producera en bränslemix som kan avsättas till rätt förbränningsanläggning. I flera av fallen kopplar vi på sorteringsutrustning för att höja kvalitén på slutprodukten. Kontakta oss så hjälper vi till med en helhetslösning som passar er.

Bilder från vår maskinpark