Växtjord och grus på personbilssläp

Prislista 2021 Växtjord och trädgårdsprodukter lastat på personbilssläp

Produkt Pris per Normalstort släp Pris per Större släp
Plantjord, Naturgödslad 520:- 670:-
Potatisjord, Naturgödslad 520:- 670:-
Gräsmattejord, NPK-gödslad 400:- 550:-
Plantjord, NPK-gödslad 460:- 610:-
Busk- och perennjord, NPK-gödslad 460:- 610:-
Dressjord 520:- 670:-
Växttorv 460:- 610:-
Naturgödsel sorterad 520:- 670:-
Täckbark 520:- 670:-
Dekorflis 950:- 1100:-
Barkmull, gödslad 520:- 670:-
Osorterad sand 400:- 550:-
Sorterad sand (0-8) 520:- 670:-
Stenmjöl (0-4) 460:- 610:-
Kross (bärlager) (0-16) 520:- 670:-
Makadam (gårdsgrus) (11-16) 520:- 670:-

Priser inkl. moms

Leveransbestämmelser

  • Priserna är baserade på nuvarande material- och drivmedelspriser samt arbetslöner. Ändras dessa kostnader förbehåller vi oss rätten att justera prislistan.
  • Vid eventuell kvalitetsbrist begränsas vårt ansvar till köpt varas värde.
  • Normalsläp växtjord är ca 0,8 m3
  • Normalsläp sand- och grusprodukter är ca 0,5 m3.