Växtjord och grus på personbilssläp

Prislista 2022 
Växtjord och trädgårdsprodukter lastat på personbilssläp

Produkt Pris per Normalstort släp Pris per Större släp
Plantjord, Naturgödslad 580:- 730:-
Potatisjord, Naturgödslad 580:- 730:-
Gräsmattejord, NPK-gödslad 450:- 600:-
Plantjord, NPK-gödslad 510:- 660:-
Busk- och perennjord, NPK-gödslad 510:- 660:-
Dressjord 580:- 730:-
Växttorv 510:- 660:-
Naturgödsel sorterad 580:- 730:-
Täckbark 580:- 730:-
Dekorflis 1050:- 1200:-
Barkmull, gödslad 580:- 730:-
Osorterad sand 510:- 660:-
Sorterad sand (0-8) 580:- 730:-
Stenmjöl (0-4) 510:- 660:-
Kross (bärlager) (0-16) 580:- 730:-
Makadam (gårdsgrus) (11-16) 580:- 730:-

Priser inkl. moms

Leveransbestämmelser

  • Priserna är baserade på nuvarande material- och drivmedelspriser samt arbetslöner. Ändras dessa kostnader förbehåller vi oss rätten att justera prislistan.
  • Vid eventuell kvalitetsbrist begränsas vårt ansvar till köpt varas värde.
  • Normalsläp växtjord är ca 0,8 m3
  • Normalsläp sand- och grusprodukter är ca 0,5 m3.