Växtjord och grus på personbilssläp

Prislista 2023 
Växtjord och trädgårdsprodukter lastat på personbilssläp

Produkt Pris per Normalstort släp Pris per Större släp
Plantjord, Naturgödslad 660:- 840:-
Potatisjord, Naturgödslad 660:- 840:-
Gräsmattejord, NPK-gödslad 510:- 690:-
Plantjord, NPK-gödslad 580:- 760:-
Busk- och perennjord, NPK-gödslad 580:- 760:-
Dressjord 660:- 840:-
Växttorv 580:- 760:-
Naturgödsel sorterad 660:- 840:-
Täckbark 660:- 840:-
Dekorflis 1200:- 1380:-
Barkmull, gödslad 660:- 840:-
Osorterad sand 580:- 760:-
Sorterad sand (0-8) 660:- 840:-
Stenmjöl (0-4) 580:- 760:-
Kross (bärlager) (0-16) 660:- 840:-
Makadam (gårdsgrus) (11-16) 660:- 840:-

Priser inkl. moms

Leveransbestämmelser

  • Priserna är baserade på nuvarande material- och drivmedelspriser samt arbetslöner. Ändras dessa kostnader förbehåller vi oss rätten att justera prislistan.
  • Vid eventuell kvalitetsbrist begränsas vårt ansvar till köpt varas värde.
  • Normalsläp växtjord är ca 0,8 m3
  • Normalsläp sand- och grusprodukter är ca 0,5 m3.