På hösten är det utmärkta förhållanden för att anlägga en gräsmatta.  Temperaturen i jorden är perfekt och luftfuktigheten är hög vilket gör att fröna gror lättare.  Behöver du mindre mängder jord kan du hämta på släpvagn och vid större mängder kan vi leverera med lastbil.

Välkommen att kontakta oss!