Gräsfrö, gödsel och grus

Vi tillhandahåller flertalet trädgårdstillbehör för att underlätta ditt odlande på bästa sätt. Sand- och grusprodukter ingår även i vårt sortiment. Kontakta oss så guidar vi dig till de rätta produkterna för dig.

Tillbehör

  • NPK–gödsel 40 kg
  • NPK–gödsel 11 kg
  • Gräsfrö 15 kg
  • Gräsfrö 3 kg
  • Gräsfrö 1 kg

Sand- och grusprodukter

  • Fyllnadssand
  • Sorterad sand
  • Gårdsgrus, makadam 8–16
  • Krossgrus, bärlager 0–16 och 0–30
  • Stenmjöl 0–4

Mer information

Kontakta oss på telefon
0920-250 000 eller mejl skriv förnamn@norrlandsjord.se, du hittar oss även under fliken Om oss